ładowarka

koparka
 

Nasza oferta obejmuje:

  • Transport kruszywa budowlanego
  • Transport ziemi
  • Wyburzenia i rozbiórki
  • Wykopy budowlane
  • Wykopy pod fundamenty
  • Wymiana gruntów
  • Makroniwelacja terenu
  • Korytowanie i budowa dróg wewnętrznych typu tłuczniowego
  • Wynajem sprzętu budowlanego: koparki, koparko-ładowarki, samochody ciężarowe
  • Podbudowy

Zapraszamy zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych (w szczególności z terenów Wrocław - województwo dolnośląskie) do skorzystania z naszej oferty.